เมนูรายการหลัก
สรุปรายการแข่งขัน
ข้อมูลผู้ใช้ สถานที่ คู่มือ
การนำเสนอผลแข่งขัน
สถิติการลงทะเบียน
 • จำนวนโรงเรียน 10
 • จำนวนกลุ่มโรงเรียน 1
 • จำนวนทีม 326
 • จำนวนนักเรียน 582
 • จำนวนผู้ฝึกสอน 443
 • จำนวนกรรมการ 369
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน 1,025
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน+กรรมการ 1,394
 • ประกาศผลแล้ว
 • จำนวน 264 / 264 (100.00%)
ตารางการแข่งขัน
สรุปการแข่งขันรายวัน
เกณฑ์การแข่งขัน

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 1
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 2
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 7
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 583
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 1883
 • เริ่มนับ 11 มิถุนายน 2559
 • IP:35.172.233.215
FaceBook
ข่าวประชาสัมพันธ์


:15 กันยายน 2559

:15 กันยายน 2559

:15 กันยายน 2559

:10 กันยายน 2559

:8 กันยายน 2559

:18 สิงหาคม 2559

สรุปผลการแข่งขันตามโรงเรียน
#
ชื่อโรงเรียน
รวม
1 โรงเรียนบ้านโคกนาโก 53 8 2 69
2 โรงเรียนบ้านหนองชุม 41 6 1 55
3 โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) 34 9 1 46
4 โรงเรียนบ้านหนองแข้ 22 2 2 33
5 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 14 6 2 24
6 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 9 6 4 29
7 โรงเรียนบ้านคำกลาง 7 7 8 27
8 โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 5 5 5 16
9 โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ 1 7 4 19
10 โรงเรียนบ้านดงสวาง 0 4 2 9
สรุปเหรียญรางวัลแยกรายประเภทการแข่งขัน

หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านโคกนาโก 69 53
84.13%
8
12.70%
2
3.17%
63
2 โรงเรียนบ้านหนองชุม 55 41
85.42%
6
12.50%
1
2.08%
48
3 โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) 46 34
77.27%
9
20.45%
1
2.27%
44
4 โรงเรียนบ้านหนองแข้ 33 22
84.62%
2
7.69%
2
7.69%
26
5 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 24 14
63.64%
6
27.27%
2
9.09%
22
6 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 29 9
47.37%
6
31.58%
4
21.05%
19
7 โรงเรียนบ้านคำกลาง 27 7
31.82%
7
31.82%
8
36.36%
22
8 โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 16 5
33.33%
5
33.33%
5
33.33%
15
9 โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ 19 1
8.33%
7
58.33%
4
33.33%
12
10 โรงเรียนบ้านดงสวาง 9 0
0.00%
4
66.67%
2
33.33%
6


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 (โคกนาโก) ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองแข้ โทร 087-8749626 อีเมล์ suwannapet@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com